Back to Top


นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)ทาง Myrakoko (“Myrakoko.com” “เรา” หรือ “เว็บไซต์”) เปิดบริการให้ผู้ใช้ (“ท่าน”,”ผู้ใช้”, “สมาชิก”) สามารถเผยแพร่ โปรโมท แชร์ข้อมูล แสดงความคิดเห็น และซื้อ-ขายสินค้า ที่มีผลงานศิลปะของสมาชิกศิลปิน (“สินค้า”, “ผลงาน”, “ชิ้นงาน”) มีนโยบายการบริหารและใช้ข้อมูลของสมาชิก โดยเราถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่าด้วยเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ myrakoko.com เป็นเรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะจัดเก็บ รักษา เปิดเผย โอน หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้


ข้อมูลสาธารณะ

เมื่อท่านสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการเว็บไซต์ เราอาจจะมีการเปิดเผยชื่อผู้ใช้ของท่านบนเว็บไซต์ หรือบนเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เช่นหน้าโปรไฟล์ รูป ชื่อผู้ติดตาม เป็นต้น และอนุญาตให้ผู้เยี่ยมชมค้นหาชื่อผู้ใช้ของท่านบนเว็บไซต์ (ไม่ใช่อีเมล) หรือ แสดงข้อมูลบางอย่างที่แสดงหน้าดิสเพล์ และโปรดระมัดระวัง เมื่อท่านโพสแสดงความคิดเห็นหรือทำกิจกรรมใดๆ บนหน้าเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนตัวบางอย่างอาจแสดงสู่สาธารณชน ไม่ว่าจะเป็นรูปโปรไฟล์ รูปภาพ รูปผลงาน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านตั้งค่าให้เห็นเป็นสาธารณะ ซึ่งผู้ใช้ท่านอื่นสามารถติดต่อท่านผ่านช่องคอมเมนท์ หรือช่องทางอื่นๆ ที่ท่านส่งมาหาเรา อาจจะถูกเผยแพร่ไปสู่ช่องทางและสื่ออื่นๆ ได้ ดังนั้นแสดงข้อมูลด้วยความระมัดระวัง


การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว

ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้โดยที่ยังไม่ต้องสมัครสมาชิก ซึ่งท่านสามารถเข้าชมผลงาน และติดต่อเราได้ แต่หากเป็นการกระทำอื่นๆ บนเว็บไซต์ที่สงวนไว้แก่สมาชิกเท่านั้น เช่น การอัพโหลด ซื้อ-ขายผลงาน แสดงความคิดเห็น แชร์ ท่านจำเป็นต้องมีการสมัครบัญชีผู้ใช้ ของ myrakoko ไว้ และการสมัครนั้นจำเป็นต้องกรอก ชื่อ ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เลขบัญชีธนาคาร และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ตามแบบฟอร์มที่ร้องขอไว้ เพื่อประกอบการดำเนินการใดๆ ในเว็บไซต์

เว็บไซต์มีการปลั๊กอินการสมัครสมาชิกผ่าน Facebook เพื่อให้การสมัครสมาชิกง่ายและรวดเร็วขึ้น ซึ่งเราอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่ให้ไว้ด้วยความสมัครใจกับบัญชี Facebook ภายใต้นโยบายการใช้งานต่างๆ ของ Facebook ซึ่งเราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้รับ มาปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ myrakoko เช่นกัน แต่หากเกิดกรณีที่ท่านทำผิดข้อบังคับของ Facebook หรือ เว็บไซต์อื่น ทาง myrakoko จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

เรามีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานบนเว็บไซต์ เช่น วัน เวลาที่เข้าใช้งาน ความถี่ในการเข้าใช้งาน บุคคลที่ท่านกำลังติดตาม รูปภาพที่ท่านคลิก เว็บไซต์ก่อนหน้าที่ท่านเข้า บราวเซอร์ที่ใช้ ฯลฯ เราได้เก็บข้อมูลส่วนนี้เพื่อใช่ในเชิงสถิติเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าใช้บริการ Myrakoko ทำการศึกษาและทำความเข้าใจพฤติกรรมการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นต่อไป ซึ่งอาจจะมีบุคคลที่สามมาเป็นผู้ดูแลด้วยแต่จะอยู่ภายใต้การดูแลของ Myrakoko


Cookies และ Pixel Tags

Myrakoko จะใช้คุกกี้บนเว็บไซต์เพื่อปรับปรุงคุณภาพของเว็บไซต์และบริการให้แก่คุณ คือชิ้นข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ของเราส่งมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านโดยเก็บไว้บนฮาร์ดไดร์ฟในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน คุกกี้ชั่วคราวนั้นจำเป็นต่อการคงสถานะเข้าสู่ระบบของท่านระหว่างเข้าใช้เว็บไซต์ และจะหายไปจากคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อปิดเบราว์เซอร์ ส่วนคุกกี้ถาวรจะยังคงอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านแม้หลังปิดเบราว์เซอร์ ทว่าสามารถลบออกได้ตลอดเวลาผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์

การจดจำ cookies ของผู้ใช้จะทำให้เราจดจำบัญชีของท่านได้เมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์อีกครั้ง และเพื่อเก็บเป็นข้อมูลความถี่และพฤติกรรมในการเข้าใช้งานเว็บไซต์

ในการเชื่อมต่อกับหน้าเว็บไซต์ myrakoko บางหน้า และข้อความรูปแบบ HTML ซึ่งจะทำให้ระบบสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ หน้าที่เข้าชม ลิงค์ที่คลิก และกิจกรรมอื่นๆ บนหน้าเว็บไซต์ ซึ่งจะอนุญาตให้เรานับจำนวนผู้ใช้ที่ได้เยี่ยมชมแต่ละหน้าของเว็บไซต์ และช่วยในการพิจารณาประสิทธิผลของแคมเปญโฆษณาหรือส่งเสริมการขาย

หมายเหตุ : 1. อัตราการตอบสนอง Pixel Tag เป็นภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ มักจะมีขนาดแค่ 1 พิกเซล (1x1) ซึ่งมักจะมองไม่เห็นโดยผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และอาจจะสัมพันธ์กับ cookies ในฮาร์ดไดรฟ์ของผู้เยี่ยมชม

ท่านสามารถกำหนดหรือตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านเพื่อทำการแจ้งเตือนเมื่อเว็บไซต์พยายามที่จะส่งคุกกี้ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านอาจจะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้นั้นได้ สามารถตั้งค่าได้ที่ปุ่ม”ช่วยเหลือ” ของบราวเวอร์ที่ใช้ อย่างไรก็ตามการปิดคุกกี้หรือพิกเซลแท็ก จะทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงบริการบางอย่างได้


การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

เราจะใช้ข้อมูลส่วนที่เราได้รับจากท่านหรือส่งต่อแก่บุคคลที่สามซึ่งให้บริการทางด้านการจัดการต่างๆ ของ Myrakoko เพื่อประโยชน์ของกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนดังจะได้กล่าวต่อไปนี้

  1. เพื่อการจัดส่งสินค้าและบริการ
  2. เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์สั่งซื้อสินค้าและสอบถามข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลิภัณฑ์ของเรา
  3. เพื่อวัตถุประสงค์ภายในธุรกิจ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงบริการให้ดีขึ้นและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับคุณ
  4. เพื่อใช้ในการจัดส่งข้อมูลโปรโมชั่น คุณสามารถกดยอมรับหรือไม่ก็ได้ในการส่งข้อมูล
  5. เพื่อระบุตัวตนของผู้เข้าใช้เละข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ทั้งศิลปินและแอ็ฟฟิลิแอทโปรแกรม (ผู้ช่วยขาย) ค่าใช้จ่ายและการคืนเงิน (หากจำเป็น)

Myrakoko อาจส่งมอบข้อมูลส่วนตัวหรือไม่ส่วนตัวของท่านให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานต่างๆ ของ Myrakoko เช่น ผู้ผลิตสินค้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดส่งเท่านั้น หรือการส่งมอบข้อมูลทางสถิติให้แก่นักวิเคราะห์ข้อมูลได้วิเคราะห์เพื่อทำการพัฒนาเว็บไซต์ การซื้อขาย และกิจกรรมต่างๆ บนเว็บไซต์ ให้แก่เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง และอาจจะมีการขายข้อมูลดังกล่าวที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวและเป็นข้อมูลข้อมูลเชิงสถิติที่สะท้อนถึงพฤติกรรมการการใช้งานเว็บไซต์ให้แก่บุคคลที่ให้บริการทางด้านการตลาด และบุคคลที่สามของเราจะรักษาและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านจากการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือความเสี่ยงอื่นๆในลักษณะเดียวกัน และจะต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับกิจการที่ได้กล่าวไว้ด้านบนนี้เท่านั้น

Myrakoko จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องยกเว้น ดังนี้

  1. ในกรณีที่มีความจำเป็นแก่บุคคลที่สามที่ให้บริการทางด้านจากตลาดให้แก่เรา ประกอบด้วย ผู้ให้บริการในการจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ผู้ให้บริการทางด้านการชำระค่าสินค้าและบริการ ผู้ให้บริการการจัดการข้อมูล นักวิเคราะห์ นักวิจัย และการจัดการส่งเสริมการขาย บุคคลที่สามที่จะได้รับข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นบุคคลที่มีความจำเป็นใช้ข้อมูลนี้เท่านั้น
  2. เราอาจจะจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลบางส่วนของท่านโดยปราศจากการยินยอมจากท่านและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านล่วงหน้า เพื่อกระบวนการทางกฎหมายเช่นคำสั่งศาลหมายศาลหรือการร้องขอการค้นพบที่ชอบด้วยกฎหมาย ตามที่กฎหมายและกฎระเบียบของรัฐบาลกลาง การตรวจสอบเรียกร้องเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การปกป้องสิทธิ หรือความปลอดภัยของ Myrakoko เพื่อป้องกันการทุจริต
  3. เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบางอย่างไปยังบริษัทในเครือของ myrakoko ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้ที่เข้ามาซื้อกิจการของ Myrakoko อาจจะอยู่ในหรือนอกประเทศไทย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถูกเก็บเป็นความลับระกว่างทั้งสองฝ่ายอย่างดีที่สุด

บริการของ Myrakoko อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่ดำเนินโดยบุคคลที่สาม รวมถึงลิงค์ที่มีการเชื่อมโยงโดยนักโฆษณา หรือผู้ใช้รายอื่น โปรดรับทราบไว้ว่า เมื่อท่านคลิกลิงค์ดังกล่าว ท่านจะออกจากระบบ Myrakoko ทันที และจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นๆ และเราไม่สามารถควบคุมกิจกรรมของผู้โฆษณาหรือเว็บไซต์รายนั้นๆ ซึ่งอาจจะมีการกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ ท่านควรตรวจสอบนโยบายเหล่านี้ก่อนทำการเชื่อมโยง


การเปลี่ยนธุรกิจ

ในกรณีที Myrakoko จะมีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ หรือการรวมธุรกิจโดยบริษัทอื่น ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกถ่ายโอนไปด้วย มันเป็นข้อปฏิบัติของเราที่จะต้องคุ้มครองอย่างดีที่สุดที่จะเปิดเผยหรือรักษาข้อมูลให้กับท่าน


การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

เว็บไซต์นี้ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยใช้กฎหมายและข้อบังคับของกฎหมายไทย หากท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือใช้บริการของ Myrakoko ท่านเข้าใจดีว่า ข้อมูลหรือเนื้อหาที่ท่านสร้างจะต้องไม่ผิดกฎและข้อบังคับทางกฎหมายไทยซึ่งอาจจะไม่เหมือนประเทศที่ท่านอยู่ ท่านยินยอมให้มีการถ่ายโอนและจัดเก็บข้อมูลของท่านตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวในกฎหมายประเทศไทย หากท่านไม่ยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ใช้ในการตามนโยบายส่วนบุคคลนี้ คุณอาจจะไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้บริการ Myrakoko ได้


การรักษาความปลอดภัย

การรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินต่างๆ ที่ผ่านระบบของบุคคลที่สามเช่น Paypal หรือบัตรเครดิต ถือเป็นการถ่ายโอนข้อมูลให้แก่บุคคลที่สามอัตโนมัติ ซึ่งจะไม่มีใครสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ เนื่องจากเรามีการทำสัญญาอย่างชัดเจนกับบุคคลที่สามว่าจะรักษาและป้องกันข้อมูลทางการเงินดังกล่าวให้กับท่าน

เราปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่รองรับทั่วไปในการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ส่งถึงเรา ทั้งในระหว่างการส่งและหลังจากที่เราได้รับมัน อย่างไรก็ตามโปรดตระหนักว่าไม่มีวิธีการใดที่ส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตจะปลอดภัย 100% เพราะเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเราจึงไม่สามารถจะรับประกันความสมบูรณ์ของการรักษาความปลอดภัยในอนาคตได้ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลสูญหายหรือถูกขโมยไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ถึงแม้เราจะมีความพยายามในการปกป้องข้อมูลของท่านมากแค่ไหน แต่ปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุมอาจส่งผลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านได้


วิธีการตรวจสอบ แก้ไข หรือลบข้อมูล

ถ้าท่านไม่ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากเรา ต้องการเปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนตัว โปรดทำตามคำแนะนำด้านล่าง

ในการปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว ท่านสามารถทำการล็อคอินเพื่อเข้าไปเปลี่ยนแปลงกในหน้าการตั้งค่าข้อมูลส่วนตัว

หากท่านต้องการที่จะยกเลิกบริการรับข่าวสารทางอีเมล ท่านสามารถเข้าไปค้นวิธีการในอีเมลที่เราได้ส่งให้ท่าน (ท่านไม่สามารถยกเลิกการรับข่าวสารทางอีเมลที่มีบริการคล้ายๆ กันได้)

หากท่านยกเลิกและลบบัญชีหรือไม่ได้ติดตามข่าวสาร ทางเราจะยังมีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านอยู่เพื่อการติดต่อในอนาคต


การปรับเปลี่ยนคำชี้แจง

เราอาจมีการปรับปรุงคำชี้แจงนี้เวลาใดก็ได้ โดยท่านสามารถเข้ามาดูนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดได้ที่นี่เสมอ ถ้าเราเปลี่ยนแปลงในคำชี้แจงเราจะแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจน โดยการโพสต์แจ้งผ่านทางอีเมล และหากท่านยังใช้บริการเว็บไซต์อยู่ จะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย


ข้อสงสัยเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ต้องการเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ขอเรียกดูข้อมูลและ/หรือข้อมูลส่วนตัว มีคำถาม ความคิดเห็น ข้อกังวล หรือขอความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค หรือเกี่ยวกับโปรแกรมคุกกี้ (cookies) กรุณาติดต่อเราได้ ที่นี่ หรือส่งอีเมลมาที่ customerservice@myrakoko.com

ท่านสามารถอ่านเงื่อนไขการให้บริการ ได้ที่นี่